Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Naše společnost přikládá velký význam ochraně osobních údajů našich uživatelů. Tento dokument, označovaný jako Zásady ochrany soukromí, popisuje, jakým způsobem společnost spravuje, shromažďuje, uchovává a chrání osobní údaje zákazníků v souladu s platnou legislativou. Zásady ochrany osobních údajů slouží k zajištění a informování uživatelů o tom, že jejich data jsou zpracovávána transparentně, legálně a s maximálním důrazem na jejich bezpečnost. K zajištění těchto principů jsme zavedli širokou škálu bezpečnostních opatření a procesů, které zabraňují neoprávněnému přístupu nebo zneužití dat.

Shromažďování a využívání osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od uživatelů našich služeb skrze různé kontaktní formuláře, registrace či při poskytování služeb. Tyto informace mohou zahrnovat jména, adresy, e-mailové a telefonní kontakty a další údaje potřebné pro poskytování našich služeb nebo pro komunikaci s klienty. Používáme je primárně k identifikaci uživatelů, k uzavření a realizaci smlouvy, k marketingovým akcím nebo k zajištění podpory klientům. Veškerá shromážděná data jsou zpracovávána s největší péčí a jsou chráněna před zneužitím. Uživatelé mají právo se kdykoli informovat o tom, které jejich údaje máme shromážděné, a mohou požadovat jejich opravu či vymazání.

Uchovávání údajů

Veškeré osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytněnutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Toto období se může lišit v závislosti na typu smlouvy a na právních požadavcích, které jsou k aplikaci. Po uplynutí této doby jsou údaje buď bezpečně odstraněny nebo anonymizovány. Zabezpečujeme, že veškeré informace jsou uchovávány v souladu s platnými právními normami a předpisy.

Bezpečnost údajů

Zavázali jsme se k zajištění bezpečnosti osobních údajů. K tomuto účelu používáme různé bezpečnostní technologie a procedury, které pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo odhalením. Mezi tyto opatření patří například šifrování komunikace, pravidelné aktualizace bezpečnostních systémů a omezený přístup k datům pouze pro autorizovaný personál.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany soukromí, nebo pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na nás na adrese: Masarykova 30, 602 00 Brno-střed, Česká republika, nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Jsme připraveni poskytnout potřebné informace a podporu ohledně ochrany a zpracování vašich osobních informací.

Sdílení na sociálních sítích
Iveta Knotková

Iveta Knotková

Jsem Iveta Knotková, profesionální masérka zaměřená na správný přístup k masážím. Mám vlastní masážní salón v Brně, kde lidem pomáhám ulevit od stresu a napětí. Ráda se věnuji také psaní. V mém volném čase sepisuji články o různých technikách masáže a sdílím své nápady a zkušenosti. To mě naplňuje a umožňuje mi to spojit svou práci a zálibu.

Komentáře

Odeslat komentář