Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) webové stránky Mahó Masážní Svět, kterou vlastní a provozuje Iveta Knotková se sídlem Masarykova 30, 602 00 Brno-střed, Česká republika, (dále jen „provádějící“), jsou platné pro všechny návštěvníky a uživatele internetové stránky mahosalon.cz (dále jen „uživatel“). Před použitím akekoliv služeb či informací dostupných na webu Mahó Masážní Svět je důležité, aby se uživatel s těmito podmínkami řádně seznámil a souhlasil s nimi. Užitím či přístupem k webu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Tyto Obchodní podmínky mohou být kdykoliv změněny či aktualizovány provádějícím, a to bez předchozího upozornění.

Služby a jejich používání

Webová stránka Mahó Masážní Svět poskytuje informace o masážních salónech, typech masáží a jejich přínosy a technikách. Stránka dále nabízí recenze a hodnocení masážních salónů. Všechny poskytnuté informace jsou určeny k osobnímu užití uživatelů a nesmějí být využívány v komerčním měřítku nebo šířeny třetím stranám bez souhlasu provádějícího. Uživatel má právo používat služby stránky pro vlastní potřebu za předpokladu dodržení všech pravidel a ustanovení stanovených těmito Obchodními podmínkami. Jakékoliv zneužití informací nebo služeb stránky bude považováno za porušení Obchodních podmínek a může mít za následek právní postih.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Všechny osobní informace získané prostřednictvím webové stránky mahosalon.cz jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákony České republiky, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou k poskytování služeb a jejich následného vyúčtování nebo ke splnění zákonných povinností. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním datům, právo požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, pokud není provádějící vázán jejich uchováním ze zákonných důvodů.

Zodpovědnost za informace a obsah

Provozovatel se zavazuje udržovat obsah stránek mahosalon.cz aktuální a pravdivý. Přesto provádějící neručí za případnou nepřesnost či neaktualitu informací a nenese zodpovědnost za případné škody způsobené jejich použitím. Recenze a hodnocení masážních salónů jsou subjektivní názory jednotlivých uživatelů a provádějící nenese odpovědnost za jejich obsah. Je důležité si uvědomit, že informace poskytované na stránce nemohou plně nahradit profesionální radu a nelze je považovat za závazné.

Kontaktní informace provozovatele

  • Název: Iveta Knotková
  • Adresa: Masarykova 30, 602 00 Brno-střed, Česká republika
  • Email: [email protected]
Sdílení na sociálních sítích
Iveta Knotková

Iveta Knotková

Jsem Iveta Knotková, profesionální masérka zaměřená na správný přístup k masážím. Mám vlastní masážní salón v Brně, kde lidem pomáhám ulevit od stresu a napětí. Ráda se věnuji také psaní. V mém volném čase sepisuji články o různých technikách masáže a sdílím své nápady a zkušenosti. To mě naplňuje a umožňuje mi to spojit svou práci a zálibu.

Komentáře

Odeslat komentář